kąt

kąt
kąt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -a, Mc. kącie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'miejsce między dwiema stykającymi się powierzchniami, np. ścianami; róg': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ustawić coś w kącie. Postawić kogoś za karę do kąta. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'płaszczyzna wyznaczona dwiema półprostymi o wspólnym początku; wyraz używany w matematyce i naukach ścisłych w wielu wyspecjalizowanych znaczeniach' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'pomieszczenie, w którym się mieszka, nocuje; mieszkanie, schronienie, miejsce na nocleg': {{/stl_7}}{{stl_10}}Od kilku miesięcy miał swój własny kąt. Nie mógł znaleźć żadnego kąta do spania. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'odległa miejscowość, do której rzadko ktoś przyjeżdża; ustronne miejsce, zakątek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Muszę znaleźć na wakacje jakiś spokojny kąt w górach, gdzie nikt by mi nie przeszkadzał. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'miejsce, w którym można kogoś, coś ukryć; kryjówka, zakamarek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Schował się w jakimś kącie. Może co znajdzie w jakimś kącie.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}cztery kąty a piec piąty; mieszkać kątem; pod kątem {{/stl_10}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; punkt [kąt] widzenia; rozstawiać [porozstawiać] {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}po kątach; przetrząsać – przetrząsnąć [i syn.] wszystkie kąty; rzucić [cisnąć i in.] {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w kąt; z kąta w kąt; zapadły kąt {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Kat — is a common nickname for the feminine given name Katherine, Kathleen, Katarina, Katrina, Kathryn, Kathy and variations. It is also a homonym or whimsical spelling for cat. Kat may refer to: * Kat (band), a Polish heavy metal music group * Stacy… …   Wikipedia

  • kat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I a. IIIa, C. owi || u, Mc. kacie; lm M. kaci || y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba zatrudniona do wykonywania wyroków śmierci, dawniej także kar cielesnych, tortur; oprawca,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kat-1 —     kat 1     English meaning: to link or weave together; chain, net     Deutsche Übersetzung: “flechtend zusammendrehen, to Ketten, Stricken, Hũrdengeflecht”     Material: Lat. catēna “ chain “ (*cates nü), cassis, is “Jägergarn, net” (because …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • Kat — (k[aum]t), n. (Bot.) An Arabian shrub ({Catha edulis}) the leaves of which are used as tea by the Arabs. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Kät — ist der Künstlername der Schweizer Sängerin Katharina Michel die Kurzbezeichnung für das erzgebirgische Volksfest Annaberger Kät Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Beg …   Deutsch Wikipedia

  • kat... — kat..., Kat... 〈Vorsilbe〉 = kata..., Kata …   Universal-Lexikon

  • Kat... — kat..., Kat... 〈Vorsilbe〉 = kata..., Kata …   Universal-Lexikon

  • kat- — Kat ↑ kata , Kata …   Universal-Lexikon

  • Kat- — Kat ↑ kata , Kata …   Universal-Lexikon

  • kat... — kat…, Kat… 〈Vorsilbe〉 = kata…, Kata… …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”